Nyttige sjekkpunkter Oljer, impeller, drivstoff

Nyttige sjekkpunkter Oljer, impeller, drivstoff

Her er noen nyttige sjekkpunkter som kan være greie å huske på!

Olje

Det er viktig at det benyttes riktig olje til motor og gir, med riktig sammensetting og viskositet, i henhold til fabrikantens spesifikasjoner. Slik at dette er i henhold til de krav som motoren er bygd for. (Motor-/girolje til bil etc bør ikke benyttes).

Båtmotorer lever i et utfordrende miljø og selv om motorene er konstruert for dette er det viktig med riktig vedlikehold. En båtmotor har hele tiden relativt store temperatursvingninger, med kjølig vann på utsiden og varm motor på innsiden. Dette medfører blant annet kondens i olje og drivverk. Motorolje til båtmotorer inneholder tilsetninger som blant annet motvirker kondens.

Drivstoff

Etter innføringen av E10 bensin får vi ofte spørsmål om hvordan dette påvirker motorene og om det er ev tiltak som bør gjøres.
Alle båtmotorer fra Suzuki og Mercury av nyere dato er konstruert og bygd for å tåle å kjøres med etanolholdig bensin (E5/E10) (E10 inneholder inntil 10% etanol). Utfordringen er at etanol trekker til seg fukt. Dette kan føre til korrosjon i motorenes bensinsystem og at motoren får tette kanaler.
Det anbefales derfor at det benyttes 98 oktan bensin. På små motorer vil Aspen-bensin være et godt alternativ. Både 98 oktan og Aspen er uten etanol.

Om dette ikke er tilgjengelig/mulig så anbefaler vi som et minimum å bruke tilsetningsstoff i bensinen, for å motvirke etanolens negative bivirkning.

Impeller

En viktig del i en båtmotor er impeller. Dette er motorens vannpumpe som kjøler motoren og det er viktig at denne fungerer som den skal.
Husk å følge med på motorens kjølestråle og sjekk jevnlig at det er en «fast og fin» vannstråle som kommer ut av motoren.

Vi får ofte spørsmål om «hvor ofte bør impeller skiftes?» Normal intervall på dette er 3 år eller 300 timer. Spesielt viktig er dette når motor kjøres i saltvann.
Selv om impelleren kan fungere som den skal er det viktig å merke seg at bolter, skruer og innfestninger korroderer. Se bilder.
Dersom bolter og skruer ikke blir løsnet og rengjort jevnlig kan man risikere at bolter og gods i motorens undervannshus irrer og korroderer så mye at de knekker eller sprekker.
Det vil igjen medføre større og kostbare reparasjoner.

Impeller:

Bolter i undervannshus: